מדיניות משלוחים

מדיניות משלוחים ואספקה:

לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף עדיין לא יחוייב בגין ההזמנה אלא רק לאחר שוידאנו שאכן המוצר נמצא במלאי וניתן לספק את המוצר. 

המחירים באתר לב הספורט כוללים מע"מ.


א. לב הספורט 
/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו באתרינו, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, והמשלוח יכול להיעשות בסוגי משלוחים דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים, ועוד.. לפי שיקול דעתה של החברה המציעה זאת.
ב. החנות לב הספורט ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הרכישה, וזאת בכפוף לתשלום מלא של דמי המשלוח. זמן אספקת המשלוח הוא עד 14 ימי עסקים אלא אם כן צויין אחרת.

ג. החנות לב הספורט ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים הנ"ל:
1. כח עליון מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רעידת אדמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע אחרים.
2 .שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
4 .באיזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות לב הספורטו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחותינו במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוחות.
5. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצויינים בדף הרכישה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה ובתנאי שלא חל בהם יום חג או שבתון..
6. דמי משלוח ישולמו ע"י הלקוחות בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצרים.
7. במכירה בתשלומים רשאית החנות לה הספורט לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון בעת הקניה.
8.פרטי איסוף עצמי: הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מלב הספורט וזאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות וההנהלה.
9. מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי לא יגבו מהלקוחות דמי משלוח עבור המוצר.
10. בכל מקרה של הזמנת מוצרים אשר מחיר המשלוחים שונה מהכתוב, תיידע החברה את הלקוחות לגבי מחיר המשלוח המעודכן ע"י שליחת דואר אלקטרוני ובו הצעת מחיר חדשה עבור המשלוחים או טלפונית ישירות ללקוח.
11. משלוח לבית לקוח של מוצרים גדולים ימסרו עד למדרכה בכניסה לבית/בניין.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף הרכישה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה ובתנאי שלא חל בהם יום חג או שבתון

logo בניית אתרים