תקנון

 

תקנון :

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו.

האתר הוא בבעלות "לב הספורט" והוא מנוהל על ידי יצחק לוי  039798046 באופן בלעדי.

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד.

 

השימוש באתר:

1.      הכניסה ו/או השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה ומעידים על הסכמתך ואישורך את תנאים אלה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) בכל כניסה או שימוש באתר. אם אינך מסכים למה מתנאי השימוש כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש.

 

2.      הינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה רק במידה והסכמתם לכל התנאים, התניות המופיעות בו מתוך כוונה שהם יחייבו אתכם לכל דבר ועניין. במידה ואינכם מסכימים ו/או מעוניינים שהסכם זה יחייב אתכם, הינכם מתבקשים לעזוב את האתר.

 

3.      שימוש באתר זה מותר אך ורק לאנשים ו/או גופים המסוגלים ביצירת התחייבות משפטית.

משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש              ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר.

הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.

לפיכך במידה ואינכם עומדים בתנאי בסיסי זה ( כגון, במידה והנכם קטינים ובלי הסכמת הורים ) אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו.

4.      הינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין לעשות על שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של לב הספורט (להלן: "התוכן") ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.  עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך מדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.

 

 

ביצוע הזמנות דרך האתר

 

1.      ניתן לצפות בפריטים נבחרים בלבד ואף לרכוש אותם בקניה ישירה באתר  או הזמנה טלפונית במספר 0584220206 או ניתן להגיע למחסן שלנו אשר נמצא בתל אביב ברחוב רבי מאיר בעל הנס 33 בתיאום מראש.

 

2.      הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא מסחריות, אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לצפייה בפריטים נבחרים לצרכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות  ולא לרכישת בעלות מאפיינים מסחריים.

 

3.      חברת לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מלקוחות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, גם אם הלקוחות השתמשו באתר האינטרנט בעבר, ובין היתר במקרים הבאים:

 

*סופק מידע כוזב על ידי לקוח

 

*בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לגרום נזק לאתר ו/ או לצדדים שלישיים , לרבות לקוחות וספקים של החברה.

 

* שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר להקל או לסייע בביצוע מעשה כזה:

 

*הפרת תנאים אלה או תנאים של כל שירות מקוון אחר שהחברה מציעה

 

* חוב כספי לחברה או לגופים הקשורים בה.

 

ללב הספורט  שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה לב הספורט רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

 

 

 דיוק בפרטים

 

1.      תצלומים אשר מופיעים במודעות הפריטים מיעדים להמחשה בלבד.

 

2.      חברת לב הספורט עושה המאמצים להבטיח שצבעים או עיצובים גוונים אשר מופיעים בתצלום המודעות הפריטים ישקפו את אלו הקיימים בפריט אשר יסופק לך על ידי החברה בפועל.

 

עם זאת ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש  בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו.

 

3.      מובהר כי חברת  לב הספורט אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר .

 

4.      טעויות מלל, טעויות בתיאור הפריט,  מחיר וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה/ ו/או לבצע מכירה שמקורה בטעות כאמור.

 

5.      חל איסור על משתמשים באתר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג , לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, תוכנה, הפריטים או הקשריים שמקורם באתר

 

.

 

מדיניות מחירים ותשלום

 

1.      מחיר הפריטים הינו מחיר אשר מופיע בעת רכישה.

 

2.      חברת לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מחירי הפריטים ו/או שירותים המוצגים באתר גם ללא הודעה מראש

 

 

זמינות הפריטים

 

1.      פריטים  ושירותים המופיעים באתר זה יימכרו בתנאי שהם מצויים במלאי במועד ביצוע הרכישה.

 

2.      חברת לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק , בכל עת וללא משלוח הודעה מראש את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו /או מתן קשרי כלשהו על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

3.      חברת לב הספורט אינה מתחייבת כי הפריטים אשר מופיעים באתר זה יימצאו במחסן.

 

 

4.      אי עמידה בלוחות זמנים-אם פנייתכם לא נענתה , הנכם מתבקשים ליצור קשר  בטלפון 0584220206   או במייל levsport.tlv@gmail.com

 

 

 ביטול והחזרת מוצרי לב הספורט:

 

1.      ברשות הלקוח האפשרות להחזיר את המוצר תוך 14 יום ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, או נגרם לו נזק או פגם,  שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

2.      החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח לרבות עלויות משלוח חזרה

  ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום/שרות שליחים/או בכל אמצעי אחר המאפשר קבלתו.

 

3.      יש להביאו למחסן שלנו שנמצא ברחוב רבי מאיר בעל הנס 33 תל אביב עד 14 יום לאחר קבלת המוצר. לאחר 14 יום לא תתאפשר החלפה או החזרה של מוצרים.

 

4.       אם ברצונך להחליף או להחזיר פריט נא לשלוח לנו הודעה לשירות הלקוחות באמצעות דוא"ל   levsport.tlv@gmail.com או בטלפון 0584220206. נא לציין את מספר ההזמנה, המוצר שברצונך להחליף או להחזיר וסיבת ההחלפה או ההחזרה. אם המוצר פגום יש לצרף תמונה. ללא הודעה לשירות הלקוחות לא תתאפשר החלפה או החזרה.

 

5.      לאחר החזרת המוצר לחנות, ולאחר בדיקת החנות כי האריזה או המוצר לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש, יקבל זיכוי כספי מלא, בניכוי דמי ביטול המוצר כ- 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם ע"פ חוק הגנת הצרכן

 

 

6.      . במידה והמוצר שנרכש על ידי הלקוח היה בשימוש , הארגז נפתח והמוצר הורכב , לא ניתן להחזיר את המוצר לחנות ולא ניתן להזדכות עליו.

 

7.      במקרה של רכישות של הליכונים\אליפטיקלים בהם הרכישה מעל 2,000 ₪ והמוצר נפתח והיה בשימוש והלקוח עדיין לא מרוצה מהרכישה האינטרנטית, ניתן להחזיר את המוצר בניכוי 30% פחת על המוצר (שהפך ליד 2) ובניכוי דמי משלוח והרכבה בכפוף לרכישת מוצר חלופי משודרג.

 

8.      במידה ורכשתם מוצר באתרינו הנכם רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן

 

9.       במידה והתברר לכם שקבלתם מוצר שונה מזה שרציתם תוכלו להחזיר את המוצר באריזה מקורית ולא פגומה, ומבלי שנעשה שימוש במוצר תוך 14 ימי עסקים. במידה והתברר שחלה טעות על ידי חברתנו  "לב הספורט"  לגבי התאמת המוצר לרכישה, עלות החזרת המוצר תשא על ידי חנות לב הספורט. כמו כן יסופק המוצר המבוקש בשנית, ללא תוספת כל תשלום מצד הלקוח.

 

 

10.  תמונות המוצרים באתר לרוב תואמות את המוצרים המקוריים ועם זאת יתכנו שינויים בחלק מהמוצרים באתרינו

 

11.   כל המוצרים באתר הם חדשים לחלוטין.

 

12.   יובהר ויודגש כי המוצרים באחריותם המלאה של היבואנים המספקים את המוצרים

 

 

13.   לאחר סיום בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל חיוב חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב רכישתך כברת ביצוע. רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, ישלחו המוצרים שנרכשו.

 

14.  אם מוצר מסוים חסר במלאי , חברתנו תציע לכם מוצר דומה קרוב עד כמה שאפשר למוצר המוזמן. במידה ולא תרצו את המוצר הדומה, תוכלו לבטל את ההזמנה, ללא כל התחייבות.

 

 

15.   העדכונים יבוצעו או באמצעות אימייל או טלפונית

 

משלוח ואספקה:  

 

1.      לב הספורט ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו באתרינו, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, והמשלוח יכול להיעשות בסוגי משלוחים דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים, ועוד. לפי שיקול דעתה של החברה המציעה זאת. · 

 

2.      . החנות לב הספורט ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הרכישה, וזאת בכפוף לתשלום מלא של דמי המשלוח. זמן אספקת המשלוח הוא 14 ימי עסקים אלא אם כן צוין אחרת.

 

 

3.       החנות לב הספורט ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים הנ"ל:

 

 

א.      כח עליון מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רעידת אדמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע אחרים

 

ב.      . שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים

כל סיבה שאינה בשליטת החברה

 

ג.         באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות לב הספורט ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחותינו במקום סמוך ומקובל בנקודת איסוף מוגדרת וזאת בתיאום מראש עם הלקוחות

 

4.       זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף הרכישה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה ובתנאי שלא חל בהם יום חג או שבתון

 

5.      דמי משלוח ישולמו ע"י הלקוחות בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצרים

 

 

6.      . במכירה בתשלומים רשאית החנות לב הספורט לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון בעת הקניה

 

7.       מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי לא יגבו מהלקוחות דמי משלוח עבור המוצר.

 

אחריות ושירות לב הספורט:

 

1. האחריות הינה אחריות יבואן או יצרן. לב הספורט מהווה כספק שירות בלבד לצורך עניין זה.

תנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן:

 

א. האחריות לא תחול במקרה של פגיעה פיזית או שבר יגרמו לפקיעת האחריות

 

ב. האחריות לא תחול במקרה של שבר בזדון, רטיבות או שימוש לא נאות במוצרים

 

ג. הרכבה לקויה של המוצר עלולה לגרום לפקיעתה של האחריות

 

ד. האחריות לא תחול במקרה והלקוח בחר להרכיב את המוצר ללא הרכבה מקצועית מטעם החנות.

 

2. לכל מוצר הדורש שירות של אחריות במקרה הצורך ובהתאם ליבואן יש להביאו לחנות היבואן לצורך בדיקה/תיקון/החלפה לפי הצורך. שליחות בתשלום הלקוח.

 

3. לכל מוצר מצוין זמן תקופת האחריות עליו במפרט המוצר. אם לא מצוין זמן אחריות, יש להתייחס לכך שאין אחריות על המוצר והשיקול דעת בעניין זה הוא של החברה בלבד

 

4. הדין החל על ההזמנות באתר לב הספורט הוא הדין הישראלי בלבד

 

5. חברת לב הספורט לא תהיה אחראית להתקנה ו/או הרכבה של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

 

6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

 

7. בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל משרדי לב הספורט בצירוף חשבונית העסקה. החברה תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר.  עם זאת , ברכישת יבואן רשמי היבואן ידאג לשלוח ללקוח טכנאי לטיפול בתקלה.

 

8.במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של החברה.

 

 

 

מניעת שימוש באתר והשתתפות במכירות

 

1. החברה רשאית למנוע ממשתמש את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממשתמש להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

ט.. אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.

 

ב. אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדיים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה גופים מסחריים המציעים את מוצרי ושירותי החברה.

 

ג. אם המשתמש עשה שימוש באתר או בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 

ד. אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

 

ה. אם המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שנרכשו על ידו באמצעות מאת החברה או באמצעותה.

 

 

אבטחת מידע ופרטיות בחנות

 

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

 

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 

4. לתשומת לבך: הרשמתך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימת הדיוור של החנות וכלל אתרי הסחר האלקטרוני של החנות, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות באתר ובאתרי הסחר האלקטרוני האחרים של החנות. החנות מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחנות, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל מהחנות.

 

 

 

5. החנות תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ובמטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

 

6.      במידע האישי אותו תמסור ללב הספורט יעשה שימוש על מנת לספק ולשלוח לך מידע שהתבקש על ידך ועל מנת ליצור עמך קשר לצורך קבלת משוב או סקרים. כל זאת, היה ותחליט להתיר ללב הספורט ליצור עמך קשר בעניינים אלו בעת מסירת המידע האישי. במידה והסכמת לכך, לב הספורט עשויה לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להודיע לך אודות נושאים הנוגעים למוצריה

במוסרך מידע אישי תהא אף רשאי לאשר ללב הספורט לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם. פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי- מייל לכתובות שסופקו על ידך.

7.      לב הספורט מתייחסת לשמירה על המידע האישי שלך ברצינות. ככלל, לב הספורט לא תשחרר, תשכיר או תמכור את המידע האישי שלך לכל צד שלישי בלא הסכמתך.

לב הספורט תוכל לגלות את המידע האישי שלך רק אם : (א) היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ו/או תקנה ו/או כל החלטה שיפוטית או מעין שיפוטית ; (ב) על מנת להגן על זכויתיה או רכושה או אלו של לקוחותיה; (ג) על מנת לפעול מיידית להגנת הביטחון האישי של לקוחותיה או הציבור; (ד) בעקבות ו/או בקשר עם מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים מהותית של לב הספורט

 

8.      מעבר לאיסוף מידע אישי, לב הספורט עשויה לאסוף מידע נוסף, שאינו מזהה אותך באופן אישי, בקשר לשימושך באתר. מידע שכזה (להלן: "מידע אנונימי") עשוי לשמש להערכת יעילות פעילויות שיווק ועל מנת לשפר את השירותים המוצעים לך על ידנו. כמרבית אתרי האינטרנט, שרתינו עושים שימוש ב- log files  על מנת לנתח טרנדים, ניהול האתר, מעקב אחר תנועות משתמשים במצרף, איתור בעיות ועל מנת לאסוף מידע דמוגרפי לשימוש הכולל.

 

9.      לב הספורט עושה שימוש ב- seession cookies  וב- persistent cookies באתר. Cookie  הוא כמות קטנה של מידע אשר נשלח אל הדפדפן שלך ממחשבי האתר ונשמר על הדיסק הקשיח של מחשבך. כאשר הינך מבקר באתר, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע אנונימי מסויים כגון כתובת ה- IP של המחשב שלך (או של השרת בו אתה משתמש לצורך גישה לאינטרנט), מערכת ההפעלה של המחשב שלך, סוג דפדפן הרשת בו אתה משתמש, אתר האינטרנט באמצעותו הגעת לאתר והעמודים בהם אתה מדפדף. מידע זה משמש לניתוח טרנדים כלליים על מנת לשפר מתן שירותים באתר, אולם אינו מקושר למידע אישי מזהה בכל אופן. בעוד ש- session cookies  פוקעות ונמחקות ממחשבך בעת ניתוק, persistent cookies נותרות במחשבך לתקופה קצרה של זמן, ופוקעות לאחריה.

לב הספורט תעשה שימוש במידע שמקורו ב- cookies  על מנת להעביר לך מידע רלבנטי ועל מנת לאסוף מידע דרוש לצורך הענקת שירותים. במהלך ביקורך באתר, ועל מנת שתוכל להשתמש בשירות, על מחשבך לאפשר השימוש ב- session cookies  אשר נשמרים במחשבך באופן זמני עד לסגירת הדפדפן.

 

 

10.  לב הספורט מתייחסת לאבטחה ברצינות. אולם, לאור אופיו של האינטרנט כרשת תקשורת פתוחה, לב הספורט אינה יכולה להבטיח שהתקשורת בינך לבין לב הספורט תהיה נקייה מגישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים. השימוש באתר, הינו בכל זמן, על אחריותך הבלעדית.

 

11.  במהלך ביקורך באתר אתה עשוי לבחור לבקר באתרים נוספים אשר קישורים אליהם מופיעים באתר. ללב הספורט אין כל שליטה על האופן בו אתרים אחרים אלו, או השולטים בהם, עשויים להשתמש במידע האישי שלך. בהתאם, לב הספורט לא תהיה אחראית במידה וצדדים שלישיים יעשו שימוש במידע האישי שמסרת להם ועל האופן בו יעשה שימוש שכזה. כמו כן, לב הספורט לא תהא אחראית לתוכן שנמסר על ידי צדדים שלישיים אלו.

 

12.  זכור, מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל מתייחסת אך ורק לאתר. כאשר אינך עוד באתר אתה עשוי להיתקל בכללים שונים הנוגעים לפרטיות ואבטחה, ועליך לבדוק כללים אלו בכל פעם שהנך מבקר באתר אינטרנט חדש.

 

שיפוי:

הנך מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מלב הספורט, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את לב הספורט,  שותפיה, בעלי מניותיה, בעלי תפקיד, מנהליה, לקוחותיה, סוכניה, זכייניה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדיה ונציגיה, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחוייבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימושך באתר, הפרת תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

 

ברירת דין

 

1.התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

 

2. חברת לב הספורט לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

 

3. חברת לב הספורט לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

4. חברת לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 

5. חברת לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

 

6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית חברת לב הספורט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 

 

 

7. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית לב הספורט, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

 

8. חברת לב הספורט שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

 

9. ידוע לגולש כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר החברה יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר החברה.

 

10. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי החברה שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר החברה וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

 

12. ידוע לגולש באתר כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר החברה הינם בבעלותה הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר החברה ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול, ו/או פרסום לרבות של נתונים טכניים, ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי להשתמש באתר החברה אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי החברה ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

 

13. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 

 

 

 

14. התמונות המוצגות באתרינו הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות. ייתכנו שינויים סבירים למשל בצבע, גודל, צורה וכו'. בבחירת מוצר שמגיע בצבעים שונים, במידה ולא יצויין צבע מועדף, ישלח המוצר בצבע לפי המלאי הזמין בחנות. כל הסרטונים באתר להמחשה בלבד ואין מחייב כל קשר ביניהם למוצא הנמכר.

 

15. החנות לב הספורט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שנגרם למשתמשים, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון הנ"ל


 

טואול - בניית אתרים