תקנון

 

תקנון :

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו.

האתר הוא בבעלות "לב הספורט" והוא מנוהל על ידי יצחק לוי  039798046 באופן בלעדי.

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד.

 

השימוש באתר:

1. הכניסה ו/או השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה ומעידים על הסכמתך ואישורך את תנאים אלה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) בכל כניסה או שימוש באתר. אם אינך מסכים למה מתנאי השימוש כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש.

 

2. הינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה רק במידה והסכמתם לכל התנאים, התניות המופיעות בו מתוך כוונה שהם יחייבו אתכם לכל דבר ועניין. במידה ואינכם מסכימים ו/או מעוניינים שהסכם זה יחייב אתכם, הינכם מתבקשים לעזוב את האתר.

 

3. שימוש באתר זה מותר אך ורק לאנשים ו/או גופים המסוגלים ביצירת התחייבות משפטית.

משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר.

הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.

לפיכך במידה ואינכם עומדים בתנאי בסיסי זה ( כגון, במידה והנכם קטינים ובלי הסכמת הורים ) אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו.

4. הינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין לעשות על שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של לב הספורט (להלן: "התוכן") ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.  עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך מדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.

 

 

ביצוע הזמנות דרך האתר

לב הספורט אחראית לספק ללקוח את המוצר/השירות שרכש, במידה והמוצר אינו זמין במלאי או שהיתה בעיה באספקת המוצר לב הספורט תהיה רשאית להודיע ללקוח על ביטול הקנייה במכירה הזאת בכתב או בטלפון. במקרים אלו הלקוח לא יחוייב ולב הספורט תעשה את המיטב ותציע ללקוח מוצר חלופי.

חשוב לדעת שחיוב התשלום אינו מתבצע אלא לאחר אישור ההזמנה מבית העסק "לב הספורט" שאכן קיים המוצר במלאי.עדכון מוצרים

המחירים באתר מעודכנים על בסיס שבועי. היה ונפלה טעות אנוש- השמטת ספרה,  טעות בהקלדה, מבצע שכבר אינו בתוקף ולא שמנו לב שאינו הורד.. יש לראות בהם טעות אנוש או שיש ספק לגבי מחיר מסויים יש ליצור קשר מייד עם השירות לקוחות באמצעות המייל levsport.tlv@gmail.com או באמצעות הטלפון 0584220206.


*פרטים נוספים לגבי המוצרים/ השירות המוצע ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה.


*התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ואינן מחייבות.


*האחריות הבלעדית למוצרים אספקתם איכותם טיבם עמידותם ויכולותיהם חלה על יבואני המוצרים בהתאמה ובהתאם לתעודות האחריות המצורפות למוצר שנקנה באמצעות האתר.


המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.


החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר. תנאי מוקדם לאישור מכירה הוא כי המוצר מצוי במלאי. לפיכך אם לא יתאפשר לחברה לספק את המוצר למשתמש עקב חוסר במלאי, העסקה תבוטל, והחברה תזכה את המשתמש בסכום ששולם על ידה. או תבטל את חיוב כרטיס האשראי של הקונה. ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כנגד החברה בענייין זה.


אבטחת מידע ומדיניות שמירת הפרטיות


בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז /ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, יישוב, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת לב הספורט.

המידע שנמסר בעת הרכישה מעובר דרך חברת UPAY (החברה שנותנת את שירותי הסליקה באתר). והיא האחראית הבלעדית על מידע זה.

 

כמו כן אנחנו מתחייבים שלא לגלות או להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.  

 

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

 

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 

תשומת לבך: הרשמתך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימת הדיוור של החנות וכלל אתרי הסחר האלקטרוני של החנות, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות באתר ובאתרי הסחר האלקטרוני האחרים של החנות. החנות מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחנות, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל מהחנות.


 מדיניות מחירים ותשלום


 

1. מחיר הפריטים הינו מחיר אשר מופיע בעת רכישה.

 

2. חברת לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מחירי הפריטים ו/או שירותים המוצגים באתר גם ללא הודעה מראש


מדיניות משלוחים ואספקה:


לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף עדיין לא יחוייב בגין ההזמנה אלא רק לאחר שוידאנו שאכן המוצר נמצא במלאי וניתן לספק את המוצר. 

המחירים באתר לב הספורט כוללים מע"מ.


א. לב הספורט
/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו באתרינו, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, והמשלוח יכול להיעשות בסוגי משלוחים דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים, ועוד.. לפי שיקול דעתה של החברה המציעה זאת.
ב. החנות לב הספורט ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הרכישה, וזאת בכפוף לתשלום מלא של דמי המשלוח. זמן אספקת המשלוח הוא עד 14 ימי עסקים אלא אם כן צויין אחרת.
ג. החנות לב הספורט ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים הנ"ל:
1. כח עליון מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רעידת אדמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע אחרים.
2 .שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
4 .באיזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות לב הספורטו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחותינו במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוחות.
5. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצויינים בדף הרכישה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה ובתנאי שלא חל בהם יום חג או שבתון..
6. דמי משלוח ישולמו ע"י הלקוחות בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצרים.
7. במכירה בתשלומים רשאית החנות לה הספורט לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון בעת הקניה.
8.פרטי איסוף עצמי: הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מלב הספורט וזאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות וההנהלה.
9. מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי לא יגבו מהלקוחות דמי משלוח עבור המוצר.
10. בכל מקרה של הזמנת מוצרים אשר מחיר המשלוחים שונה מהכתוב, תיידע החברה את הלקוחות לגבי מחיר המשלוח המעודכן ע"י שליחת דואר אלקטרוני ובו הצעת מחיר חדשה עבור המשלוחים או טלפונית ישירות ללקוח.
11. משלוח לבית לקוח של מוצרים גדולים ימסרו עד למדרכה בכניסה לבית/בניין.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף הרכישה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה ובתנאי שלא חל בהם יום חג או שבתון

 

 

מדיניות ביטול עסקה

ביטול והחזרת מוצרי לב הספורט:

 

1.      ברשות הלקוח האפשרות להחזיר את המוצר תוך 14 יום ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, או נגרם לו נזק או פגם,  שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר. 

2.      החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח לרבות עלויות משלוח חזרה

  ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום/שרות שליחים/או בכל אמצעי אחר המאפשר קבלתו.

 

3.      יש להביאו למחסן שלנו שנמצא ברחוב רבי מאיר בעל הנס 33 תל אביב עד 14 יום לאחר קבלת המוצר. לאחר 14 יום לא תתאפשר החלפה או החזרה של מוצרים. 

 

4.       אם ברצונך להחליף או להחזיר פריט נא לשלוח לנו הודעה לשירות הלקוחות באמצעות דוא"ל   levsport.tlv@gmail.com או בטלפון 0584220206. נא לציין את מספר ההזמנה, המוצר שברצונך להחליף או להחזיר וסיבת ההחלפה או ההחזרה. אם המוצר פגום יש לצרף תמונה. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה והנהלת החברה אישרה את הביטול.

על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

 

5.      לאחר החזרת המוצר לחנות, ולאחר בדיקת החנות כי האריזה או המוצר לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש, יקבל זיכוי כספי מלא, בניכוי דמי ביטול המוצר כ- 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם ע"פ חוק הגנת הצרכן

 

 

6.      . במידה והמוצר שנרכש על ידי הלקוח היה בשימוש , הארגז נפתח והמוצר הורכב , לא ניתן להחזיר את המוצר לחנות ולא ניתן להזדכות עליו.

 

7.      במקרה של רכישות של הליכונים\אליפטיקלים בהם הרכישה מעל 2,000 ₪ והמוצר נפתח והיה בשימוש והלקוח עדיין לא מרוצה מהרכישה האינטרנטית, ניתן להחזיר את המוצר בניכוי 30% פחת על המוצר (שהפך ליד 2) ובניכוי דמי משלוח והרכבה בכפוף לרכישת מוצר חלופי משודרג.

 

8.      במידה ורכשתם מוצר באתרינו הנכם רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן

 

9.       במידה והתברר לכם שקבלתם מוצר שונה מזה שרציתם תוכלו להחזיר את המוצר באריזה מקורית ולא פגומה, ומבלי שנעשה שימוש במוצר תוך 14 ימי עסקים. במידה והתברר שחלה טעות על ידי חברתנו  "לב הספורט"  לגבי התאמת המוצר לרכישה, עלות החזרת המוצר תשא על ידי חנות לב הספורט. כמו כן יסופק המוצר המבוקש בשנית, ללא תוספת כל תשלום מצד הלקוח.

 

 

10.  תמונות המוצרים באתר לרוב תואמות את המוצרים המקוריים ועם זאת יתכנו שינויים בחלק מהמוצרים באתרינו

 

11.   כל המוצרים באתר הם חדשים לחלוטין.

 

12.   יובהר ויודגש כי המוצרים באחריותם המלאה של היבואנים המספקים את המוצרים

 

 

13.   לאחר סיום בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל חיוב חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב רכישתך כברת ביצוע. רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, ישלחו המוצרים שנרכשו.

 

14.  אם מוצר מסוים חסר במלאי , חברתנו תציע לכם מוצר דומה קרוב עד כמה שאפשר למוצר המוזמן. במידה ולא תרצו את המוצר הדומה, תוכלו לבטל את ההזמנה, ללא כל התחייבות.

 

 


 העדכונים יבוצעו או באמצעות אימייל או טלפונית


על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס או בדואר אלקטרונימעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול ,על ידי שליחת הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראיבשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר.


אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך חזור).

 

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוחוכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים .

 

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברות המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחיםהלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של לב הספורט ללקוחובמקביל יזוכה הלקוח במלא מחיר ההובלהלהוציא בזאת מכרזים ומכירות מיוחדות בהם דמי המשלוח ודמי הטיפול במוצר מאוחדים בסכום אחד.

יש לעיין ברשימת האזורים החריגים למשלוחים לרשימת האזורים החריגיםהזמנה לאזורים חריגים תחויב בעלות בהתאם לפי המוצר.

 


במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם אתר לב הספורטכמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

ללב הספורט  שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה לב הספורט רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.


מניעת שימוש באתר והשתתפות במכירות

 

1. החברה רשאית למנוע ממשתמש את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממשתמש להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

ט.. אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.

 

ב. אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדיים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה גופים מסחריים המציעים את מוצרי ושירותי החברה.

 

ג. אם המשתמש עשה שימוש באתר או בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 

ד. אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

 

ה. אם המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שנרכשו על ידו באמצעות מאת החברה או באמצעותה.


ברירת דין ומקום שיפוט

 

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבדכל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבדהגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

 

תנאים נוספים

 

לב הספורט לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

 

לב הספורט לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 

לב הספורט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבהו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית חברת לב הספורט להודיע על ביטול הרכישהכולה או חלקה.

 

במידה ותחול טעות בהדפסהבתיאור המוצרו/או במחירובתנאי התשלום בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתררשאית חברת לב הספורטאך לא חייבתלבטל את הרכישה הספציפית.

 

לב הספורט שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.


החנות לב הספורט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שנגרם למשתמשים, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון הנ"ל


 

logo בניית אתרים